Politica de confidenţialitate

Orice informaţii cu caracter personal transmise de membri prin intermediul site-ului sau forumului lista-servere.ro sunt protejate, păstrate în condiții de maximă securitate şi utilizate numai în scopul agreat de aceștia la data creării contului, în deplină concordanță cu Regulamentul UE 679/2016 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Pe lista-servere.ro colectăm doar informaţii necesare creării contului de membru, dintre care numai adresa de email are caracter personal. În procesul de înregistrare a contului încurajăm utilizatorul să folosească un pseudonim în locul numelui real și NU colectăm alte date cu caracter personal care ar putea ajuta la identificarea acestuia.

Ștergerea informaţiilor personale:
Dacă vreun membru doreşte ştergerea contului propriu şi a datelor sale personale de pe site, o poate face în orice moment din pagina Ştergere cont. Această operație este ireversibilă.

Modulele Cookie
Prin navigarea pe site-ul lista-servere.ro vizitatorii îşi exprimă acceptul de a primi Cookies. Modulele Cookie sunt mici secvenţe text codificate, stocate în browserul propriu la navigarea pe Internet, folosite de către site pentru a menține autentificarea utilizatorilor. Modulele Cookie NU conţin informaţii personale!

Sus